ετικέτες


blogging claudia aradau creative commons facebook geert lovink michel bauwens olpc p2p trafficking Venanzio Arquilla web2.0 wikileaks wikipedia Γαλλία ΕΕ ΕΚΦ ΗΠΑ Λατινική Αμερική Μεγάλη Βρετανία ΟΗΕ ΠΚΦ Τουρκία ακτιβισμός ανθρωπισμός ανθρωπολογία ανθρώπινα δικαιώματα ανοικτές υποδομές ανοικτή πρόσβαση αραβικές εξεγέρσεις αριστερά αρχιτεκτονική ασφάλεια βασίλης κωστάκης βιοτεχνολογία δημιουργικότητα δημοκρατία δημόσια αγαθά δημόσιοι χώροι διανεμημένη-ενέργεια διαφάνεια εθνικισμός εκπαίδευση ελεύθερα δεδομένα ελεύθερο λογισμικό ελλάδα ενέργεια επισφάλεια εργασία ηθική θεωρία δικτύων θρησκεία θυματοποίηση ιταλία καθημερινή ζωή καινοτομία καπιταλισμός κλιματική αλλαγή κοινά αγαθά κοινωνία πολιτών κοινωνική δικαιοσύνη κοσμοπολιτισμός κρίση αντιπροσώπευσης λαϊκισμός λογισμικό λογοδοσία μετανάστες μετανθρωπισμός μη-γραμμικότητα μη πολίτες μουσική νέα μέσα νέλλη καμπούρη νεοφιλελευθερισμός ντιζάιν οικολογία οικονομικές στατιστικές οικονομική κρίση παγκοσμιότητα πειρατεία πνευματικά δικαιώματα πολιτισμικές διαφορές πρόνοια πόλεις σεξουαλική εργασία σοσιαλδημοκρατία σοσιαλισμός συλλογική νοημοσύνη συμμετοχική δημοκρατία συμμετοχική κουλτούρα συνεργατική γνώση σύνορα τέχνη ταχύτητα υπηκοότητα φιλελευθερισμός φύλο χαρτογράφηση χρέος χώρος ψηφιακά δικαιώματα

Re-public στο

Αντιγόνη Ιακωβάκη και Jagjit Singh Srai – Ενοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας υπηρεσιών σε δίκτυα πολλαπλών οργανισμών: Νέες προσεγγίσεις στο σχεδιασμό δικτύου υπηρεσιών
March 3, 2010

Αντιγόνη Ιακωβάκη

Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης όπως οι αγορές χωρίς σύνορα, ο αυξημένος ανταγωνισμός, η ταχύτατα αναπτυσσόμενη τεχνολογία και οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών, έχουν μεταβάλλει τη φύση των κατασκευαστών εξοπλισμού. Καθώς η παροχή εξοπλισμού έχει γίνει πιο σύνθετη και ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί, οι εταιρείες αισθάνονται την πίεση να προσθέσουν αξία, κυρίως μέσω της παροχής υπηρεσιών. Αυτό έχει ενθαρρύνει τη συνεργασία σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας με άλλους βασικούς εταίρους του δικτύου, εξαρτώμενη από τη θεμελίωση σχέσεων με άλλους βασικούς εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας.Η προοπτική δικτύου παρέχει μια νέα προσέγγιση στο πώς οι εταιρείες θα μπορούσαν να αποκτήσουν και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες πολλαπλών οργανισμών για να υποστηρίξουν μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επομένως καθίσταται σημαντικό για εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας να κατανοήσουν πώς θα ενσωματώνουν διαδικασίες σε όλο το δίκτυο. Καθώς οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν μια αυξανόμενη πηγή εισοδήματος για ορισμένες κατασκευαστικές εταιρείες, ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας υπηρεσιών (Service Supply Chain), βασικός καταλύτης αυτού του μετασχηματισμού, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος.

read more..


José Morales Barroso – Ομότιμη ενέργεια και δίκτυα πληροφορίας
December 10, 2009

José Morales Barroso

Εξαιτίας της αύξησης στην κατανάλωση ενέργειας, γίνονται απαραίτητες μεγάλες επενδύσεις στην επέκταση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, λέει ο José Morales Barroso. Στην κοινωνία μας, η μόνη πραγματική δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος είναι να υποκατασταθούν κυριολεκτικά οι ‘Λεωφόροι της Ασφάλτου’ από ‘Λεωφόρους της Πληροφορίας’. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σημερινό μοντέλο που βασίζεται στην ανάπτυξη και την κατανάλωση δεν θα είναι βιώσιμο, ακόμη κι αν ανακαλυφθούν πηγές ελεύθερης και ανεξάντλητης ενέργειας.

read more..


Eric Hunting – Για τις προοπτικές και τη στρατηγική της ομότιμης ενέργειας
December 10, 2009

Aqua Dom Berlin

Ο Eric Hunting προτείνει ότι μια υποδομή ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να ενσωματώνει μια ευρεία ποικιλία τεχνολογιών και να χρησιμοποιεί ένα νέο είδος ‘δικτύου’ συναφές με το δίκτυο ηλεκτρονικού υπολογιστή – διπλή κατεύθυνση, ποικίλο φορτίο, βραχυπρόθεσμη προσωρινή μνήμη και μακροπρόθεσμη εποχιακή αποθήκευση. Προτρέπει, επίσης, την διερεύνηση του πώς μπορεί να εναρμονιστεί η ενέργεια και η αρχιτεκτονική, υπό την έννοια των παθητικών ενεργειακών χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής προς όφελος της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, αλλά και την ενσωμάτωση ενεργών ενεργειακών συστημάτων στους ήδη κατασκευασμένους οικισμούς μας.

read more..


Qin Han – Προσοχή στο κενό: Θεωρίες και πρακτικές για τη διαχείριση των εμπλεκόμενων σε μία διαδικασία σχεδιασμού υπηρεσιών
July 6, 2009

Qin Han

Αυτό το κείμενο παρουσιάζει διδακτορική έρευνα σε εξέλιξη, η οποία διερευνά ένα αναδυόμενο πεδίο σχεδιασμού, το Σχεδιασμό Υπηρεσιών (Service Design). Στο Σχεδιασμό Υπηρεσιών, οι ντιζάινερ αναπτύσσουν σε οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα συστήματα υπηρεσιών που δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε διάφορα επίπεδα τόσο για τους πελάτες όσο και για τους παρόχους.

read more..


Nicola Morelli: Πέρα από την εμπειρία: Σε αναζήτηση ενός λειτουργικού παραδείγματος για τη βιομηχανοποίηση των υπηρεσιών
July 6, 2009

Nicola Morelli

Οι συνεισφορές για τον ορισμό ενός συνόλου γνώσεων για το σχεδιασμό υπηρεσιών προέρχονται από δύο κυρίως κατευθύνσεις: η πρώτη εστιάζει σε πραγματικές περιπτώσεις, αναπτύσσοντας έργα που προωθούν την πρακτική του σχεδιασμού υπηρεσιών και καθιστούν το σχεδιασμό υπηρεσιών ορατό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε δημόσιους φορείς (Cottam & Leadbeater, 2004; Parker & Heapy, 2006; Thackara, 2007). Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά τον ορισμό ενός μεθοδολογικού πλαισίου για το σχεδιασμό υπηρεσιών. Το κύριο ζητούμενο σε αυτές τις μελέτες είναι η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων γα την ανάλυση, το σχεδιασμό και την αναπαράσταση των υπηρεσιών. (Cottam & Leadbeater, 2004; Morelli, 2003, 2009; Sangiorgi, 2004)

read more..


Soumitri Varadarajan – Σχεδιασμός υπηρεσιών για την Ινδία: Η σκέψη πίσω από το σχεδιασμός ενός τοπικού προγράμματος σπουδών
July 6, 2009

Soumitri Varadarajan

Εργάζομαι για τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών για σχεδιασμό υπηρεσιών στην Ινδία. Αυτό που ακολουθεί είναι μια αναστοχαστική αναφορά του σκεπτικού μου μέσω του ντιζάιν. Γράφω στο πρώτο πρόσωπο για να είμαι πιο κοντά στο πνεύμα της διαδικασίας σκέψης που οδήγησε στο συγκεκριμένο σχεδιασμό. Το κείμενο είναι σε τρία μέρη: Αναπτύσσω το υπόβαθρο μιλώντας για τον αναπτυξιακό λόγο στην πρακτική του σχεδιασμού, στη συνέχεια διαμορφώνω μία πρόταση για ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, και τελικά παρουσιάζω ένα σκαρίφημα ενός προγράμματος για σχεδιασμό υπηρεσιών σε τρία βήματα.

read more..


Κώστας Μπίσας – Το «εμείς» στην καινοτομία της εποχής μας
July 10, 2008

costas-bissas-profile-picture-webΔεν μπορείς να ζεις κάπου στο δυτικό κόσμο, εν έτει 2008 και να μην έχεις αντιληφθεί την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητά σου. Το πιο απλό παράδειγμα, το κινητό τηλέφωνο, «τρυπώνει» μέσα σε μια από τις τσέπες σου, ενώ φεύγεις από το σπίτι. Τα νέα μέσα επικοινωνίας και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για ένα νέο αντικείμενο, μια υπηρεσία, ένα νεοδημιουργηθέντα ιστοχώρο ή μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. «Το να είσαι ψηφιακός», αρχίζει να γίνεται μέρος της υπόστασής μας.

read more..


Cristina Cerulli και Anna Holder – Στερεότυπα και πρωτότυπα του επιχειρηματία του ντιζάιν: Αλλαγή της επιχειρησιακής εικόνας και συσπείρωση
July 10, 2008

cerulli and holderΗ επιχειρηματικότητα στο ντιζάιν είναι ένα πεδίο που ήδη γνωρίζει ανανεωμένο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στα πλαίσια της ανώτατης εκπαίδευσης.[1] Πρόσφατες μελέτες2 θεωρούν την επιχειρηματική εκπαίδευση και δραστηριότητα ως έναν τρόπο με τον οποίο νεοαποφοιτήσαντες και νέοι σχεδιαστές αποκτούν επαρκείς γνώσεις που ενισχύουν την ικανότητα για καινοτομία και δημιουργούν ευκαιρίες γι’ αυτούς, ώστε να δημιουργήσουν τις δικές τους μεθόδους πρακτικής στην ευρύτερη σφαίρα παραγωγής ντιζάιν.[2]

read more..


Tun-Hsueh Chan – Συνεργατικό εικονικό styling για καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη: Γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην ανάπτυξη προϊόντων και την καλλιτεχνική δημιουργία
July 10, 2008

Tun-Hsueh ChanΣήμερα, οι καταναλωτές που έχουν συνείδηση του στυλ αναζητούν όλο και περισσότερο προϊόντα που αντανακλούν την προσωπική τους αίσθηση για τη μόδα-το φαινόμενο έχει κάνει πολλές εταιρίες να στραφούν στην κατά παραγγελία μαζική κατασκευή. Ωστόσο, ο σχεδιασμός ξεχωριστών στυλ και το ταίριασμά τους με ατομικά γούστα αποτελούν πολύ μεγάλη πρόκληση, ειδικά σε ό, τι αφορά την εξισορρόπηση της αισθητικής εκτέλεσης ανάμεσα στο σχήμα του προϊόντος και την εκτυπωτική επιφάνεια. Αυτό το άρθρο επινοεί μια συνεργατική πλατφόρμα για να δεσμεύσει τους καταναλωτές σε στυλ προϊόντων κατά παραγγελία, μέσω ενός δημόσιου και δημοκρατικού δίαυλου ( του Ίντερνετ). Εφαρμόζοντας τις τεχνολογίες προβολής Web 3D, η πλατφόρμα αυτή αποτελείται από μια βάση δεδομένων για σενάρια, μια βάση δεδομένων για οικογένειες προϊόντων και είναι αρκετά δημιουργική για να διευκολύνει την απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο και την συν-αποτίμηση με τη διασταύρωση της δημιουργικότητας βιομηχανικών σχεδιαστών και καλλιτεχνών. Μπορεί να είναι ο μοναδικός τρόπος για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ανάπτυξης των προϊόντων και της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από τη δημιουργία του στυλ των προϊόντων κατά παραγγελία με συνεργατικό τρόπο.

read more..