ετικέτες


blogging claudia aradau creative commons facebook geert lovink michel bauwens olpc p2p trafficking Venanzio Arquilla web2.0 wikileaks wikipedia Γαλλία ΕΕ ΕΚΦ ΗΠΑ Λατινική Αμερική Μεγάλη Βρετανία ΟΗΕ ΠΚΦ Τουρκία ακτιβισμός ανθρωπισμός ανθρωπολογία ανθρώπινα δικαιώματα ανοικτές υποδομές ανοικτή πρόσβαση αραβικές εξεγέρσεις αριστερά αρχιτεκτονική ασφάλεια βασίλης κωστάκης βιοτεχνολογία δημιουργικότητα δημοκρατία δημόσια αγαθά δημόσιοι χώροι διανεμημένη-ενέργεια διαφάνεια εθνικισμός εκπαίδευση ελεύθερα δεδομένα ελεύθερο λογισμικό ελλάδα ενέργεια επισφάλεια εργασία ηθική θεωρία δικτύων θρησκεία θυματοποίηση ιταλία καθημερινή ζωή καινοτομία καπιταλισμός κλιματική αλλαγή κοινά αγαθά κοινωνία πολιτών κοινωνική δικαιοσύνη κοσμοπολιτισμός κρίση αντιπροσώπευσης λαϊκισμός λογισμικό λογοδοσία μετανάστες μετανθρωπισμός μη-γραμμικότητα μη πολίτες μουσική νέα μέσα νέλλη καμπούρη νεοφιλελευθερισμός ντιζάιν οικολογία οικονομικές στατιστικές οικονομική κρίση παγκοσμιότητα πειρατεία πνευματικά δικαιώματα πολιτισμικές διαφορές πρόνοια πόλεις σεξουαλική εργασία σοσιαλδημοκρατία σοσιαλισμός συλλογική νοημοσύνη συμμετοχική δημοκρατία συμμετοχική κουλτούρα συνεργατική γνώση σύνορα τέχνη ταχύτητα υπηκοότητα φιλελευθερισμός φύλο χαρτογράφηση χρέος χώρος ψηφιακά δικαιώματα

Re-public στο

οικονομικές στατιστικές

Επανεξετάζοντας τις οικονομικές στατιστικές

Επανεξετάζοντας τις οικονομικές στατιστικές

Ο στόχος αυτού του τεύχους στο ξεκίνημά του, ήταν να θέσει υπό διαφορετικά πρίσματα τις στατιστικές και την κυκλοφορία τους, όχι μόνο μεταξύ των ειδικών, αλλά και ευρύτερων κοινών, δεδομένης της αυξανόμενης παρουσίας τους στη δημόσια ζωή. Θέλαμε να χαρτογραφήσουμε πώς παράγεται το νόημα και η σημασία που τους αποδίδονται, πώς διαχέονται, καθίστανται αντικείμενα διαπραγμάτευσης, μετασχηματίζονται, και πώς αυτό επηρεάζει τους ανθρώπους στους οποίους αναφέρονται και ταυτόχρονα απευθύνονται.


Τα κείμενα που ακολουθούν καλύπτουν εξαιρετικά ευρύ φάσμα, από την ιστορική επέλαση των κηνσόρων, έως την κριτική ανάλυση των κατατάξεων (rankings), το ρόλο της υπολογιστικοτήτας στην αποτύπωση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου,

διαβάστε περισσότερα…


Ανάπτυξη και άρνηση της στατιστικής: Αντλώντας από το έργο του Thomas Berns

Thomas Berns

Ο Monchretien είχε δει στην καρδιά του ρωμαϊκού θεσμού των κηνσόρων, με τον φορολογικό, στατιστικό, αστυνομικό κλπ ρόλο που θα αναλάμβαναν, τη δυνατότητα ʺνα αποκαλύψουν το μυστικό των σπιτιώνʺ. Ένα τέτοιο σχέδιο με τέτοιο εύρος προϋποθέτει την ιδέα ότι το αντικείμενο της πολιτικής και το αντικείμενο της οικογενειακής διαχείρισης έχουν την ίδια φύση.

διαβάστε περισσότερα…


José Ossandón – Κοινωνιολογίες των κατατάξεων

José Ossandón

Δε χωράει αμφιβολία πως οι κατατάξεις (rankings) βρίσκονται παντού. Υπάρχουν σήμερα χιλιάδες είδη κατατάξεων που συγκρίνουν άτομα (από τις εξετάσεις επιλογής στα πανεπιστήμια μέχρι τις μετρήσεις ρίσκου τις οποίες αντιμετωπίζουμε όταν υπογράφουμε ένα καινούριο εμπορικό συμβόλαιο), εταιρείες, πανεπιστήμια, πόλεις και χώρες (σε πολλαπλές διαστάσεις όπως η παιδεία των παιδιών, η ανταγωνιστικότητα, Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης – ΔΑΑ, η ευτυχία, κλπ.). Μαζί με τον αυξανόμενο συσχετισμό αυτού του είδους μετρήσεων στον σύγχρονο κόσμο έχουν πολλαπλασιαστεί και οι μορφές προσέγγισής τους από την πλευρά των κοινωνικών επιστημών και ειδικότερα της κοινωνιολογίας. Στις επόμενες παραγράφους διαχωρίζω πέντε διαφορετικές κοινωνιολογίες των κατατάξεων, και στο τέλος κάνω ένα σύντομο σχόλιο πάνω σε κάποιες από τις πολιτικές συνέπειες που συνδέονται με καθένα από αυτά τα επίπεδα.

διαβάστε περισσότερα…


Morten Jerven και Gerardo Serra – Αναθεωρώντας τις οικονομικές στατιστικές: Μαθήματα από την Υποσαχάρια Αφρική

Ghana Cedi

Μερικές φορές οι ιδέες ξεφεύγουν από αυτούς που τις γέννησαν κι αποκτούν δική τους ζωή. Ο Simon Kuznets, με την εργασία του ήδη από τη δεκαετία του ’30 πάνω στους εθνικούς απολογισμούς, μπορεί νόμιμα να θεωρηθεί ένας από τους πατέρες των ιδεών του εθνικού εισοδήματος και της λογιστικής της ανάπτυξης. Το 1933 έγραψε:Η γραμμή που χωρίζει την οικονομική από την μη οικονομική δραστηριότητα αλλάζει από χώρα σε χώρα κι από καιρό σε καιρό.

διαβάστε περισσότερα…


David M. Berry – Χαρτογραφώντας την πίστωση σε πραγματικό χρόνο: Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένων και υπολογιστικότητα

David Berry

Το λογισμικό/κώδικας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια σημαντική πηγή για την κατανόηση κι εξήγηση πολλών από τις δυνάμεις του σύγχρονου καπιταλισμού, ειδικά σε σχέση με την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το λογισμικό, για παράδειγμα, αφήνει ίχνη μέσω ποικίλων μορφών επιγραφών και πληροφορίας σε επικαλύψεις που μπορούν να αναλυθούν από μελετητές, από την τεκμηρίωση του μοντέλου λογισμικού και τις συνεντεύξεις με προγραμματιστές υπολογιστών, έως και ακόμη πιο δραματικά παραδείγματα της πρόκλησης αναταραχής στις χρηματιστηριακές αγορές λόγω σφαλμάτων και ιών των λογισμικών.

διαβάστε περισσότερα…


Goran Razumić – Η παραγωγή και ερμηνεία των στατιστικών

statistics

Η στατιστική υπηρεσία δεν είναι το είδος του κυβερνητικού θεσμού στον οποίο αυτοί που χαράσσουν την πολιτική προσπαθούν να ικανοποιήσουν πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Οι στατιστικές υπηρεσίες δεν δημιουργούν πολιτικές αντιπαραθέσεις ούτε προκαλούν το δημόσιο ενδιαφέρον. Τουλάχιστον, μέχρι τη συγκυρία της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Όταν οι αριθμοί ξαφνικά αποκτούν σημασία για τον πρωθυπουργό, τους εμπειρογνώμονες της πολιτικής, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και τους ανέργους, οι πολίτες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη σημασία των στατιστικών.


Οι αλλαγές προσωπικού στα στατιστικά γραφεία σπάνια συμβαίνουν στην αρχή της εντολής των εκλεγμένων κυβερνήσεων, αλλά κάπου στα μέσα, όταν εγείρονται προβλήματα στα οικονομικά θέματα. Καθώς οι στατιστικές υπηρεσίες δεν χαράσσουν οικονομικές πολιτικές, το ερώτημα είναι γιατί είναι τόσο σημαντική η δουλειά τους.

διαβάστε περισσότερα…