ετικέτες


blogging claudia aradau creative commons facebook geert lovink michel bauwens olpc p2p trafficking Venanzio Arquilla web2.0 wikileaks wikipedia Γαλλία ΕΕ ΕΚΦ ΗΠΑ Λατινική Αμερική Μεγάλη Βρετανία ΟΗΕ ΠΚΦ Τουρκία ακτιβισμός ανθρωπισμός ανθρωπολογία ανθρώπινα δικαιώματα ανοικτές υποδομές ανοικτή πρόσβαση αραβικές εξεγέρσεις αριστερά αρχιτεκτονική ασφάλεια βασίλης κωστάκης βιοτεχνολογία δημιουργικότητα δημοκρατία δημόσια αγαθά δημόσιοι χώροι διανεμημένη-ενέργεια διαφάνεια εθνικισμός εκπαίδευση ελεύθερα δεδομένα ελεύθερο λογισμικό ελλάδα ενέργεια επισφάλεια εργασία ηθική θεωρία δικτύων θρησκεία θυματοποίηση ιταλία καθημερινή ζωή καινοτομία καπιταλισμός κλιματική αλλαγή κοινά αγαθά κοινωνία πολιτών κοινωνική δικαιοσύνη κοσμοπολιτισμός κρίση αντιπροσώπευσης λαϊκισμός λογισμικό λογοδοσία μετανάστες μετανθρωπισμός μη-γραμμικότητα μη πολίτες μουσική νέα μέσα νέλλη καμπούρη νεοφιλελευθερισμός ντιζάιν οικολογία οικονομικές στατιστικές οικονομική κρίση παγκοσμιότητα πειρατεία πνευματικά δικαιώματα πολιτισμικές διαφορές πρόνοια πόλεις σεξουαλική εργασία σοσιαλδημοκρατία σοσιαλισμός συλλογική νοημοσύνη συμμετοχική δημοκρατία συμμετοχική κουλτούρα συνεργατική γνώση σύνορα τέχνη ταχύτητα υπηκοότητα φιλελευθερισμός φύλο χαρτογράφηση χρέος χώρος ψηφιακά δικαιώματα

Re-public στο

Μιχάλης Ψαλλίδας – Αναδυόμενες τάσεις στην παραγωγή, διανομή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας


ηλιακός σταθμός

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ιστορία σχετικά με την επιλογή του εναλλασσόμενου ρεύματος, έναντι του συνεχούς, καθώς αυτή σχετίζεται άμεσα με το σημερινό μοντέλο κεντρικοποιημένης παραγωγής, έναντι του μοντέλου της διεσπαρμένης παραγωγής. Η επικράτηση του εναλλασσόμενου ρεύματος έναντι του συνεχούς ακολούθησε μετά από σφοδρή αντιδικία και ανταγωνισμού μεταξύ δύο σημαντικών παραγόντων της οικονομικής και τεχνολογικής ζωής στις ΗΠΑ, του Thomas Alva Edison και του βιομήχανου George Westinghouse από το Pittsburgh.1. Το μέλλον βρίσκεται… στο 1900 !


Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ηλεκτρισμού, υπήρξε μια αρχική διαμάχη για το Εναλλασσόμενο Ρεύμα (ΕΡ) και το Συνεχές Ρεύμα (ΣΡ), περί το 1900. Οι δύο αυτές βασικές τεχνολογίες οδηγούσαν και σε δύο διαφορετικές υλοποιήσεις από πλευράς μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας:

 • Το συγκεντρωτικό μοντέλο, στο οποίο έχουμε λίγα σημεία που παράγουν μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία μεταφέρονται μέσω δικτύων υψηλής τάσης μεταφοράς και διανομής στα σημεία κατανάλωσης – καταναλωτές – οι οποίοι είναι νοικοκυριά, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, μέσα μεταφοράς κοκ. Το μοντέλο αυτό ισχύει σήμερα.
 • Το κατανεμημένο, στο οποίο έχουμε πολλά σημεία παραγωγής, διασπαρμένα και κοντά στα σημεία κατανάλωσης. Στο μοντέλο αυτό, η ενέργεια παράγεται εκεί που καταναλώνεται. Το μοντέλο αυτό λέγεται και ως διεσπαρμένη παραγωγή ή ομότιμη παραγωγή.


Τα χρόνια που πέρασαν μέχρι σήμερα, κυριάρχησε το κεντρικοποιημένο μοντέλο, το οποίο βασίζεται στο εναλλασσόμενο ρεύμα και τις μηχανές του, και αναπτύχθηκαν αρκετές τεχνολογίες για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ομοίως, αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό συσκευές για οικιακή και βιομηχανική χρήση, οι οποίες λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα. Όλη η βιομηχανία των ηλεκτρικών συστημάτων, εδώ και 100 χρόνια, βασίστηκε στο μοντέλο αυτό.


Κυρίαρχα καύσιμα για τις μονάδες παραγωγής, όπως και στην υπόλοιπη βιομηχανία, αποτέλεσαν τα ορυκτά καύσιμα, όπως είναι το πετρέλαιο και το κάρβουνο ή ο λιγνίτης.


2. Τεχνολογικά στοιχεία δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας


2.1 Τεχνολογικοί περιορισμοί


Η ηλεκτρική ενέργεια έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, οι οποίες άλλοτε είναι θετικές και άλλοτε αρνητικές. Μία βασική της αρνητική ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν αποθηκεύεται (τουλάχιστον με φθηνό κόστος και σε μεγάλες ποσότητες) και επομένως κάθε χρονική στιγμή πρέπει να παράγεται όση ενέργεια καταναλώνεται. Σε αντίθετη περίπτωση, δημιουργούνται φαινόμενα αστάθειας στο ηλεκτρικό σύστημα, τα οποία μπορεί εκτός πολλών άλλων συνεπειών να οδηγήσουν και στην κατάρρευσή του.


Ένα σύγχρονο ηλεκτρικό σύστημα αποτελείται από μεγάλες μονάδες παραγωγής, θερμικές, υδραυλικές, αιολικές, ηλιακές κοκ, από δίκτυα υψηλής τάσης μεταφοράς (150 – 400 kV), από δίκτυα μέσης τάσης διανομής (15 – 20 kV) καθώς και από δίκτυα χαμηλής τάσης διανομής (400 V).
Με χρήση συστημάτων ελέγχου δια μέσω πληροφοριακών και μετρητικών συστημάτων, παρακολουθείται σε κάθε χρονική στιγμή η κατάσταση του ηλεκτρικού συστήματος. Τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας αποτελούν απαραίτητη υποδομή για τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και έχουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης του κάθε ενός ξεχωριστά εξοπλισμού από τον πολυάριθμο που αποτελεί το Σύστημα Παραγωγής και Μεταφοράς, καθώς επίσης και την πραγματοποίηση των απαραίτητων λειτουργικών χειρισμών του εξοπλισμού. Παρακολουθείται η λειτουργία του κάθε Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού και Υποσταθμού Μεταφοράς και πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι λειτουργικοί χειρισμοί ή τηλεχειρισμοί στους χώρους αυτούς
 • λαμβάνονται όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και διατήρηση της συχνότητας και των τάσεων σε όλα τα σημεία του συστήματος, στα πλαίσια που καθορίζονται από τους κανονισμούς
 • συντονίζονται όλες οι λειτουργικές δραστηριότητες στο σύστημα, ώστε να επιτυγχάνονται διαφοροποιήσεις στις διασυνδέσεις του εξοπλισμού με ασφάλεια και ταχύτητα, ακολουθώντας συγκεκριμένες αυστηρές διαδικασίες και Κανονισμούς Ασφάλειας
 • συντονίζονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για άμεση αποκατάσταση παροχής μετά από έκτακτα περιστατικά ή διαταραχές στο σύστημα
  λαμβάνονται έγκαιρα οι απαιτούμενες ενέργειες μετά από συστηματική πρόβλεψη του φορτίου του συστήματος για δέσμευση και φόρτιση μονάδων παραγωγής, ώστε να ικανοποιείται η οποιαδήποτε αύξηση της ζήτησης
 • αναλαμβάνονται σε συνεχή βάση όλες οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό κόστος λειτουργίας του συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.


Η ασφαλής, αδιάλειπτη και οικονομική παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα πολυσύνθετο τεχνικό και οικονομικό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί αρκετούς υπολογισμούς, σύνθετα μαθηματικά και συνεχή προσαρμογή, καθώς οι σημαντικές παράμετροι μεταβάλλονται συνεχώς (όπως είναι το φορτίο, η δυνατότητα παραγωγής μονάδων κοκ).


Σήμερα το σύστημα είναι στημένο συγκεντρωτικά. Με την έλευση όμως των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την παγκόσμια τάση για την αξιοποίησή τους, έχουμε περάσει σε ένα υβριδικό μοντέλο. Τα ηλεκτρικά συστήματα έχουν πλέον τη συγκεντρωτική δομή που είχαν, αλλά διασυνδέονται πάνω τους, σε σχέση με το προϋπάρχον σύστημα μικρής ισχύος μονάδες ΑΠΕ, κυρίως αιολικές και ηλιακές.


Το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί είναι αυτό της μεγάλης διείσδυσης διεσπαρμένης παραγωγής στα ηλεκτρικά δίκτυα. Και είναι ένα πρόβλημα πολιτικό, τεχνικό, οικονομικό και προπάντων κοινωνικό.


2.2 Το πρόβλημα για την Ελλάδα


Προσεκτικό μακροχρόνιο εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό επιβάλλουν οι ενεργειακές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) επισημαίνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή εν όψει του 2013 και του 2020, με αναφορά τόσο στα προβλήματα ηλεκτροπαραγωγής όσο και στη διαχείριση ζήτησης και την εξοικονόμηση ενέργειας.[1] Μέχρι το 2010, με το καθεστώς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, και μετά το 2013 με τη λήξη του Πρωτοκόλλου και την έγκριση νέας Οδηγίας της Ε.Ε. για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, η Ελλάδα καλείται να αποφασίσει προς ποια κατεύθυνση θα κινείται το πλαίσιο που θα διαμορφώσει για την ανάπτυξη των απαιτούμενων νέων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων.


Κριτήρια σε αυτό το σχεδιασμό πρέπει να είναι η ασφάλεια εφοδιασμού, το συνολικό κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας, συμπεριλαμβανομένης και της αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά στη ρύπανση, τη διαχείριση υδάτινων πόρων και την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου και οι υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις.


Στη σημερινή πραγματικότητα ανιχνεύονται οι εξής τάσεις:

 • Άνοδος τιμών του πετρελαίου, που συμπαρασύρει τις τιμές του φυσικού αερίου και διατήρηση έντονων χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών και στο μέλλον.
 • Άνοδος της τιμής του λιθάνθρακα (ήδη παρατηρήθηκε άνοδος από 60 σε 130 δολάρια ανά τόνο τα τελευταία χρόνια) λόγω αυξημένης ζήτησης και αδυναμίας σημαντικής αύξησης της παραγωγής για αρκετό χρόνο στο μέλλον.
 • Υποχρεωτική συμμόρφωση για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο λόγω των υψηλών οικονομικών επιπτώσεων (μεταξύ άλλων και της εμπορίας ρύπων).


Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων επιβάλλει πολύ προσεκτικό μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό. Οι επιβαλλόμενοι στόχοι από τη νομοθεσία της Ε.Ε., όσον αφορά την αύξηση και διάδοση των ΑΠΕ αλλά κυρίως στην ποινολόγηση της παραγωγής των αερίων του θερμοκηπίου, σε περίπτωση αποτυχίας του σχεδιασμού, θα καταστήσουν την ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας όχι απλώς προβληματική αλλά πιθανώς καταστροφική για την ανάπτυξή της.


Με δεδομένο το πρόβλημα της παραγωγής και εκμετάλλευσης του λιγνίτη, και ότι σήμερα υπάρχουν τέσσερις πετρελαϊκές μονάδες (Λαύριο, Αλιβέρι) οι οποίες σταδιακά θα αποσυρθούν, πρέπει όλες οι εξαγγελίες για νέες συμβατικές μονάδες να μελετηθούν πολύ προσεκτικά και απαραιτήτως στο πλαίσιο του μακροχρόνιου σχεδιασμού καθώς και πρέπει να εξεταστεί και να ερευνηθεί η εγκατάσταση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με κατεύθυνση προς τις ΑΠΕ και τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες.


3. Διεσπαρμένη παραγωγή στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας


3.1 Μικροδύκτια (microgrids)


Τα μικροδύκτια είναι δίκτυα διανομής χαμηλής ή μέσης τάσης με συνδεδεμένες μονάδες διασπαρμένης παραγωγής, ελεγχόμενα φορτία και μονάδες αποθήκευσης.


Τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους αναδομούνται και η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ολοένα και πιο κοντά στους καταναλωτές αυξάνεται συνεχώς. Αναπτύσσονται νέες στρατηγικές και αλγόριθμοι λειτουργίας δικτύων διανομής με υψηλή διείσδυση διεσπαρμένης και κυρίως ανανεώσιμης παραγωγής, συμπεριλαμβάνοντας διατάξεις αποθήκευσης για χρονικό ορίζοντα ωρών, με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης.


Η λειτουργία της ΔΠ επηρεάζει τη λειτουργία των εντασσόμενων ρυπογόνων μονάδων στο δίκτυο και ως εκ΄τούτου και τους εκπεμπόμενους ρύπους. Η εγκατάσταση στα δίκτυα μονάδων ΔΠ οδηγεί σε μείωση των αποφευγόμενων ρύπων στο περιβάλλον από το δίκτυο.


Θέματα προς διερεύνηση είναι η δομή του μικροδικτύου (microgrid) καθώς και η αποτελεσματική ανάπτυξη στρατηγικών και τεχνικών ανάπτυξης. Η μέθοδος υπολογισμού τόσο της δομής όσο και του ελέγχου και λειτουργίας του μικροδικτύου πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν τις προσφορές των μονάδων ΔΠ, της ζήτησης των καταναλωτών και τους περιορισμούς επάρκειας τροφοδοσίας σε περιπτώσεις σφάλματος στο δίκτυο, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία του μικροδικτύου σύμφωνα με τις προτεινόμενες πολιτικές λειτουργίας.


3.2 Ενεργειακά αυτόνομα κτίρια


Στα πλαίσια των σύγχρονων τάσεων, πρέπει να μελετηθούν λύσεις για τη δημιουργία ή την μετατροπή ενεργειακά αυτόνομων κτιρίων. Η μερική ή ολική ενεργειακή αυτονόμηση των κτηρίων συνιστά μια ρεαλιστική προοπτική και αποδεικνύεται στην πράξη.


Η τεχνολογία παρεμβαίνει καθοριστικά στον τομέα της ενεργειακής βελτιστοποίησης των κτιρίων, με ενσωμάτωση ήπιων ενεργειακών εφαρμογών όπως είναι τα ηλιακά πεδία, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, εξοπλισμό αποθήκευσης ενέργειας και αυτοματισμών, προκειμένου να παραχθεί θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.


Επιπλέον με την εγκατάσταση fuel cell σε συνδυασμό με τα ηλιακά πεδία, είναι δυνατή η δημιουργία ενός δεύτερου δικτύου ισχύος με συνεχές ρεύμα, το οποίο μπορεί θαυμάσια να τροφοδοτήσει καταναλωτές συνεχούς ρεύματος που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα στα κτίρια, όπως είναι λαμπτήρες υψηλής απόδοσης, ηλεκτρονικές διατάξεις, διατάξεις ψυχαγωγίας κοκ.


Μην ξεχνάμε ότι η τηλεόραση, το τηλέφωνο, το φαξ, οι λάμπες υψηλής απόδοσης, ο υπολογιστής κλπ λειτουργούν στην ουσία με συνεχές ρεύμα, το οποίο παράγεται με τροφοδοτικά από το σημερινό εναλλασσόμενο ρεύμα του δικτύου.


Τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα για το περιβάλλον, την οικονομία και τους χρήστες είναι πολλαπλά.


 • Μείωση της χρήσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ρυπογόνων και κοστοβόρων μορφών ενέργειας.
 • Μείωση των άμεσων ρύπων CO2 και SO2 και της απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον.
 • Πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Αύξηση της συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
 • Κίνητρα για να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των παθητικών και ενεργητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.


3.3 Στην Ελλάδα


Τα υβριδικά συστήματα και τα μικροδίκτυα έχουν σκοπό τη μεγάλη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα. Ιδιαίτερα στην χώρα μας, η εφαρμογή αυτών των συστημάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια εξασφαλίζεται με καύση ορυκτών καυσίμων και ειδικότερα πετρελαίου. Η αξιοποίηση του υψηλού δυναμικού αιολικής και ηλιακής ενέργειας στα νησιά της χώρας μας αποτελεί μεγάλη πρόκληση και υψηλή προτεραιότητα σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή και Εθνική πολιτική για την ενέργεια και το περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση των ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών των νησιών σε ενέργεια και νερό με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών φιλικών στο περιβάλλον.


Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα


Tο 2008 στην Eλλάδα εγκαταστάθηκαν συνολικά 210,9 MW από ανανεώσιμες πηγές, ανεβάζοντας την συνολική ισχύ στα 1198,33 MW. Aπό τις 8.200 αιτήσεις για την εγκατάσταση 3,5 GW φωτοβολταϊκών, το 2008 εγκαταστάθηκαν μόλις 9 MW.


Tο 2007 εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας 125 MW αιολικών πάρκων. Μέχρι το τέλος του 2008 είχαν υποβληθεί 4.397 αιτήσεις για την παραγωγή 47.336 MW. Aπό αυτά, άδεια λειτουργίας διαθέτουν μόνο 1.038 MW που αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 13,9%. Επιπλέον, 225 μεγαβάτ διαθέτουν άδεια λειτουργίας στο μη διασυνδεδεμένο νησιωτικό σύστημα (πηγή ΡΑΕ).


Το παράδειγμα της Κύθνου


Η Κύθνος αποτελεί διεθνώς σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την αξιοποίηση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Το 2001 το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με το Δήμο Κύθνου εγκατέστησε και λειτουργεί αυτόνομο μικροδίκτυο στην θέση Γαϊδουρομάντρα, το οποίο ηλεκτροδοτεί 12 κατοικίες με διεσπαρμένα φωτοβολταϊκά συστήματα και μπαταρίες μέσω αμφίδρομων μετατροπέων ισχύος, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες τους σε φωτισμό, λειτουργία ψυγείου, τηλεόρασης και άλλων μικρών ηλεκτρικών συσκευών.


Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα φάση εγκατάστασης της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας στο μικροδίκτυο της Γαϊδουρόμαντρας. Με την τοποθέτηση ευφυών ελεγκτών φορτίων, οι οποίοι διαχειρίζονται μη κρίσιμα φορτία, όπως αντλίες άρδευσης ή συσκευές θέρμανσης νερού, επιτυγχάνεται βέλτιστη διαχείριση της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς κεντρικό έλεγχο. Η τεχνολογία αυτή έχει εξαιρετική σημασία για την εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας (intelligent networks), όχι μόνο για τα ελληνικά νησιά αλλά και τα ενεργειακά συστήματα του μέλλοντος, τα οποία προβλέπεται να περιλάβουν μεγάλη διείσδυση διασπαρμένης παραγωγής.


Η Κύθνος έγινε γνωστή παγκόσμια για την ανάπτυξη της αιολικής και ηλιακής ενέργειας και μπορεί να αποτελέσει μια νέα αφετηρία για την ευρύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ στον νησιωτικό χώρο προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και του οικολογικού τουρισμού που αποτελεί την μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος.


Υβριδικό πάρκο στην Ικαρία


Ένα υβριδικό σύστημα που θα λειτουργεί με ενέργεια από το νερό και τον αέρα αναμένεται να εξασφαλίσει αυτονομία για την Ικαρία από το 2010 και ύστερα. Ο Δήμος Ραχών ετοιμάζει στο νησί του ανατολικού Αιγαίου ένα πρότυπο υβριδικό πάρκο που θα συνδυάζει αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Το έργο εγκαινιάστηκε πρόσφατα και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2010. Η συνολική επένδυση είναι ύψους 23 εκατ. ευρώ. Το πάρκο αναμένεται ότι θα παράγει ετησίως ενέργεια ισοδύναμη με 11 γιγαβατώρες. Εκτός από ενεργειακή αυτονομία η Ικαρία θα έχει σημαντική μείωση στις εκπομπές ρύπων, ενώ θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.


Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το πρώτο υβριδικό πάρκο δημιουργήθηκε στην Κύθνο το 1983 με συνδυασμό αιολικής και ηλιακής ενέργειας και αποτέλεσε πρότυπο αυτόνομου συστήματος ανά τον κόσμο. Η πρωτοπορία της Κύθνου είχε ξεκινήσει το 1982 όταν δημιουργήθηκε στο νησί το πρώτο αιολικό πάρκο της Ευρώπης.


4. Ο καταναλωτής γίνεται παραγωγός και συμμετέχει ομότιμα στο δίκτυο


Τελευταίο και ενδιαφέρον ζήτημα το οποίο αξίζει να αναφέρουμε επιγραμματικά, είναι η πολιτική και κοινωνική διάσταση της διεσπαρμένης παραγωγής. Στο μοντέλο της ΔΠ, ο καταναλωτής είναι και παραγωγός, καταναλώνει και ζει την παραγωγή, καθώς η διεργασία εξελίσσεται μέσα στο δικό του οικοσύστημα, στην πόλη, το χωριό, τη γειτονιά του, το σπίτι του. Για το λόγο αυτό προχωράμε ακόμα ένα βήμα και εισάγουμε τον όρο “ομότιμη παραγωγή”.


Ενώ σήμερα, ο καταναλωτής, δεν έχει ιδέα για την παραγωγή, τις συνθήκες του μικροκλίματος πχ της Μεγαλόπολης και της Πτολεμαΐδας, των ρύπων, των ορυχείων, την καταστροφή του φυσικού πλούτου. Εισάγει μια ενέργεια από ένα μαύρο κουτί και τη χρησιμοποιεί ανεξέλεγκτα, ασύστολα και χωρίς καμία περιβαλλοντική συνείδηση.


Σήμερα, η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι συνήθως υπόθεση άλλου, ενώ πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας.


Μια εκτεταμένη εκδοχή του άρθου δημοσιεύεται στο blog ‘Emerging trends‘.


Αναφορές


[1]- “Στροφή προς τις ΑΠΕ για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής προτείνει το ΤΕΕ”, Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, 31/3/2008
Αφιέρωμα: ομότιμη ενέργεια
Ετικέτες: , , ,

|
3 Σχόλια »

3 σχόλια

 1. Ο/Η Γ. ΜΠΑΤΖΙΛΗΣ :
  December 11th, 2009 at 17:13

  Φαίνεται η ενέργεια να ακολουθεί την πεπατημένη οδό της ηλεκτρονικής δικτυακής εξέλιξης απτά μαζικά δίκτυα στα μικροδίκτυα, απτήν ΙΒΜ στα Windows. Πειστικός ο κ. Μ.Ψαλλίδας.


 2. Ο/Η Oμότιμη παραγωγή και διανομή ενέργειας « ma8u's log :
  May 21st, 2010 at 14:29

  […] βιομήχανου George Westinghouse από το Pittsburgh. Διαβάστε το άρθρο εδώ. Η επείγουσα ανάγκη των ομότιμων κοινοτήτων για μια […]


 3. Ο/Η ΚΑΖΑΝΑ ΝΤΙΝΑ :
  October 1st, 2010 at 10:52

  Mου αρεσε πολυ το αρθρο, δεν γνωριζα τα περι συνεχους, ειναι εντυπωσιακα! θα ηθελα καπως μεγαλυτερο βαρος στο τι θα επρεπε να γινει, πρακτικες προτασεις για ατομικη χρηση συνεχους-πως μπορεις να στησεις το ατομικο σου δικτυο, η μικρες συναιτεριστικες μοναδες. Εκεινο που εχω αντιληφθει ειναι οτι η παραγωγη ενεργειας απο ανανεωσιμες πηγες που τροφοδοτει το δικτυο της ΔΕΗ, κατα εναν περιεργο τροπο- δεν συμβαλλει στην απομειωση της παραγωγης ενεργειας απο την ΔΕΗ με συμβατικα καυσιμα, ακομα οτι οι καταναλωτες δεν σλλαζουν συμπεριφορα για μειωση της καταναλωσης, οτι η ΔΕΗ εχει αυτονομηθει και οτι δεν εχει σαν στοχο το συμφερον της χωρας και του περιβαλλοντος, ουτε μπορει να δει στο μελλον και να φροντισει να το προλαβει! Καζανα Ντινα


σχολίασε